Зимни инвестиции - тайната на отоплителението на големи помещения

Може ли разходите, свързани с отопление да бъдат значително намалени, като се поддържа висока ефективност на отоплението? Как може големите по обем помещения да са отоплени при минимални разходи? Защо си струва да се обърне внимание не само на избора на устройството, но също така и на вида на горивото?

През есента студеното време може да се усети по-отчетливо. Очакваме студените и къси дни с тревожност. Мислите ни са фокусирани върху въпроса, представляващ значително предизвикателство всяка година: как да осигурим правилното отопление от най-големите закрити площи в компанията? Проблемите се срещат не само при най-големите индустриални обекти, като производствените халета, складове и работилници, но също и различни видове спортни съоръжения или обществени сгради.

Такива места са с особено високи изисквания по отношение на отоплителната мощност. Поради честия обмен на горещ и студен въздух, осигуряването на постоянна температура е много трудно. Постоянно отворените вратите или порти затрудняват загряването на помещенията и те трябва да бъдат повторно затоплени бързо. От тази гледна точка, изглежда, че отоплението на такива съоръжения е свързано с високи разходи. Все пак, струва си да се потърсят нови решения, които да бъдат достатъчно ефикасни и ефективни и ще ни позволят да не изразходваме много от трудно спечелените пари.

Избора на подходящ отоплител

В много от случаите, стационарните отоплители на въздуха са идеалното решение. Те могат да отопляват големи обеми помещения чрез топъл въздух. Независимо от условията на околната среда - затоплен въздух се доставя от отоплителя, бързо и в големи количества. Освен това, използването на лесно достъпни горива е първата стъпка, насочена към намаляване на разходите за отопление. Освен типичното дизелово гориво, универсално масло, производствени отпадъци като хартия или сух дървен материал ,може да се използват в отоплението (в зависимост от модела на уреда). Мощността на отоплителя,е важен фактор, който трябва да се вземе в предвид при избора на конкретен модел. Само устройство с подходящ капацитет за отопление ще бъде в състояние да изпълни своята задача.

Отоплители с външна дизелова горелка

Зали с голям обем може да се отопляват бързо и сравнително евтино, с помощта на стационарни отоплители, работещи с дизелово гориво (например Master BG 100 PW). Този лесен за сглобяване нагревател има външна маслена горелка адаптирана към непрекъсната on-off операция. Нагреватели от този тип могат да работят с различни видове горива, в зависимост от горелката, което дава възможност да се намалят разходите за експлоатация и го приспособява към нуждите на потребителя.

Отоплителя затопля чрез издухване на топъл въздух. Неговата инсталация се състои в свързване към коминна системата и възможност за свързване към въздуховоди, за разпределяне на топлината равномерно. Въздухът, използван в процеса на отопление се взема директно от отопляваното помещение, ето защо е изключително важно да се осигури подходяща вентилация, която да гарантира постоянен приток на свеж въздух. Мястото за монтиране трябва да бъде внимателно обмислено, така че резервоара да е сравнително близо до уреда (максималното разстояние е 4 метра). Инсталацията на резервоара на по-голямо разстояние включва необходимостта от използване на горивна помпа, за осигуряване на максимална ефективност на работата на устройството. Стационарния отоплител BG 100 PW е оборудван със специален анализатор на изгорелите газове, поради което всички видове масла могат да бъдат изгаряни по контролиран начин, като се гарантира, че те няма да въздействат отрицателно върху околната среда.

Поради високия капацитет на този отоплител (102 кВт), дори относително големи помещения могат да се затоплят много бързо. Освен това, е възможно отоплителят да се свърже към стаен термостат, за автоматиен контрол на температурата на помещението. Въпреки че покупката на такъв уред може да изглежда значителна инвестиция - обикновено всички разходи, се възвръщат по време на един отоплителен сезон.


Master BG 100 PW

Отоплители с изпарителна горелка

В по-малки помещения, като например гаражи, малки складове или производствени халета отоплители, които работят с универсално масло с т.нар изпарителна горелката са успешно използвани в продължение на много години. Не трябва да се забравя, че тези устройства изискват монтаж комин с височина поне четири метра, поради отворената горивната камера. Липсата на адекватен проект може да доведе до неефективна работа на устройството и да допринесе за неправилно горене.

33 kW отоплител (например Master WA 33 B) може да повиши температурата в загряваното помещение с около 7°C за 1.5 часа (ако се използва в подходящо по размер и изолации помещение). Устройствата са оборудвани с този тип горелка обикновено имат вграден резервоар за гориво и ръчна система за запалване.

Това е идеално решение за по-малки площи. Основните предимства на тези устройства включват, на първо място, по-ниска покупна цена, висока ефективност, евтино гориво и почти 100% чиста топлина.


Master WA 33 B

Отоплители на твърдо гориво

Отоплители на твърдо гориво също са на разположение на пазара. Тези високоефективни устройства използват всички производствени отпадъци, дървесина, хартия, и т.н., вместо обичайните горива. Отоплителят Master CT 50P е с капацитет от 50 кВт и е идеален пример за такова устройство. Той се използва успешно в печатници, битови помещения, малки цехове и на всички места, където горивото е налично.

Инсталацията на отоплителя се състои от свързването му към комини и димоотводи, ръчното запалване дава възможност да се включи по всяко време. Разходите за закупуване на нагревателя не са високи и възможността да се използва за изгаряне на различни видове отпадъци, го прави необичайно евтин за експлоатация.


Master CT 50 P


Преди да се направи окончателния избор, трябва да се определи кой модел отоплител ще бъде в състояние да осигури подходяща температура в помещението. Ефективността и ефикасността на отоплителя също трябва да бъдат взети под внимание. Това ще даде възможност да се сведе до минимум рискът от избора неефективно решение. Достъп до конкретния вид гориво може да направи избора по-лесен. Въпреки това, човек винаги трябва да се консултира с асистент продажби или специалист по отопление, който ще бъде в състояние да определи всички важни параметри и предложи консултации във връзка с избора на най-подходящо устройство.