Отоплител за птицеферма - Master CF 75 Spark

2015.09.30

MCS Group разширява своята гама от продукти за нуждите на селското стопанство. На пазара вече е новият тип газов отоплител MASTER CF 75 SPARK, проектиран за целите на птицевъдството. Благодарение на техническите си параметри и специалния си дизайн, предназначен за употреба в сгради за отглеждане на животни, уредът се нарежда сред най-ефективните решения за отопление в животновъдството.

Master CF 75 е газов отоплител, който работи с пропан-бутан или приоден газ. Тъй като газта е едно от най-евтините горива на пазара, уредът е поразително икономичен и изключително ефективен.

Отоплителят е с искрово запалване, което гарантира по-голяма надеждност от всяка друга система. Мощността на уреда от 75 kW е оптимална за нуждите на птицевъдството. Отоплителните инсталации, използвани в помещения за отглеждане на птици, най-често се състоят от няколко подобни уреда, разположени на около десет метра един от друг. Така се осигурява циркулация на въздуха и възможност за отопление на цялото помещение или само на избрани зони в него.

Компонентите на отоплителя са израбоени от висококачествени материали, а корпусът от неръждаема стомана е изключително устойчив на корозия и механични повреди. Трябва също да се отбележи, че компонентите на отоплителя са защитени от праха и замърсяванията, присъщи на помещенията за отглеждане на животни.

Уредът може да бъде инсталиран вътре в или извън сградата. В зависимост от типа инсталация се предлагат различни аксесоари, като монтажни комплекти, вериги и разклонители на въздушната струя. Стандартният отоплител се доставя с комплект за преоборудване от пропан-бутан към природен газ.
Повече информация и технически спецификации: Master CF 75 Spark