Стационарни охладители

Спестяващи и екологосъобразни изпарителни охладители идеално контролират климата в големи сгради. Благодарение на избора на оптимална температура и влажност те създават комфортни условия вътре в помещението.