Отоплителите Master топлят артистите

Тази година, Великият Оркестър за Коледна Благотворителност, свириха за деца с урологични и неврологични разтройства. В цяла Полша, имаше мероприятия, концерти и фестивали с цел събиране на пари за медицинска помощ. В Познан, сцената беше отоплявана с помощта на отоплители Master.


Ключовото място на ВОКБ беше сцената в Познан в близост до Двореца. Това се случва всяка година,бяха организирани множество концерти и забавления. Компаничта MAKO от Прзезмитоу беше отговорна за отоплението на сцената по време на представлението с мобилни отоплители. Въпреки промените и студеното време, те гарантираха, че както артистите, така и домакините ще се чувстват добре на сцената, убеждавайки публиката да вземе участие в благотворителността.

Уговорката беше, че сцената 12 х 12 х8, с цялостна повърхност 1152м3, ще бъде отоплявана с два дизелови индиректни отоплителя. Модел BV 290 беше използван с мощност от 81 kW всеки. При избора на подходящите устройства, трябва да се има предвид факта, че сцените не са закрити пространства и има постоянен приток на студен въздух. Отоплителите бяха позиционирани от двете страни на сцената, за може топлият въздух да се разпредели на сцената бяха използвани тръби по страничните стени на платформата. Това позволява на топлият въздух да бъде разпределен равномерно по цялата площ.

Сребърните тръби също бяха подсилени със специални метални рамки. Тръбите в страничните стени бяха между музикалното оборудване, смесени с останалата част от сцената, за да не нарушават естетиката й.

По време на целият финал на ВОКБ навън температурите бяха между 0о и 5оC. Отоплителите успяха да подържат температура от приблизително 10°C.

Срещу сцената беше така нареченият контролен щанд. Кабина от около 6м2 се отоплява с помощта на малкия 20 kW Master BV 70 отоплител, също оборудвана с гъвкава тръба, която да разпределя топлият въздух. Изходът на тръбата беше поставен на задната стена на кабината.Отоплителите продължиха да работят през целият ден, от 9 часа сутринта до късно вечерта, когато мероприятието приключи. Свързването цялата инсталация, както и нейния демонтаж, отне не повече от 30 минути. Постоянно присъствие на служител на МАКО беше за да наблюдава работата на отоплителите. Трябва да се спомене също, че компанията предоставя и резервно нагревател , който се държи в резерва, в случай на неочаквана повреда на някое от устройствата.


Подобна отоплителна система беше използвана на 11.ноември.2010, по време на фестивала Saint Martin в Познан.