Производство и логистика

Отопление
на пространства
Насочено
отопление
Вентилация
и охлаждане
Изсушаване
на складови
помещения

Отоплението и вентилацията на големи производствени и складови помещения обикновено е много скъпо. Инсталирането и употребата на традиционни отоплителни системи, често е свързано с високи разходи и ниска ефективност. Топловъздушните отоплители позволяват бързото и ефективно затопляне на големи помещения, осигуряват постоянен приток на горещ въздух, както и правилна циркулация. Богатият набор от модели, работещи на различни видове горива, позволява отопляването както на големи помещения, така и на определени части от помещения, например отделни работни пространства (това включва и отопление на определени места).

Отоплителите предлагани от Master се допълват от вентилатори и изсушители, които позволяват да се поддържа желания, комфортен климат в складови и производствени помещения.

Продукти


Бързо инсталиране и ниски експлоатационни разходи. Това позволява отопляването на производствени помещения и складове да е ефективно , и само тогава, когато е необходимо. Мобилността на отоплителите позволява използването им на различни локации.

Големият въздушен поток ги прави перфектни за големи помещения. Лесната инсталация и възможността за използване на горива с ниски цени, позволява намаляване на разходите за отопление, напредналата техология на топловъздушна вентилация елиминира проблема с топлинните загуби.

Осигуряват подходяща влажност и циркулация на въздуха в складови помещения и прозводствени процеси. Не изискват комплексна инсталация, което означава, че могат да бъдат използвани навсякъде.

Професионалните изпарителни системи за климатизация, са предназначени главно за големи индустриални обекти. Те са конкурентна алтернатива на традиционните системи за вентилация, поради ниските експлоатационни разходи и използването на естествените процеси на въздушно охлаждане.

ПриложенияОтопление на пространства
Отопление на технологични
процеси

Отопление на служители

Отопление на офиси
Вентилация
Охлаждане

Консултации


Открийте дилър във вашия район, за да получите допълнителна информация за продуктите и техните приложения.

Вижте и други решения за бизнеса

Строителство
Производство и логистика
Работилници и гаражи
Земеделие
Събития и военни
Аварии