Правила и условияПравила за използване на логото на

Master Climate Solutions и рекламните материалиПравилата, по-долу са изготвени с цел информиране на бизнес партньорите на Master Solutions Group Climate за подходящите форми и принципите, които трябва да се спазват, при използването на нашите маркетингови материали, търговски марки и търговски имена.

Нашите материали такива като: фотографии, каталог дизайн, уеб страница, филми, дизайни на опаковки и т.н., са защитени от Закона за авторското право и сродните му права, по силата на който имаме право да използваме и разпространяваме тези материали.


I. Master и Master Climate Solutions’ лого.


Логото на Master показано по-долу е регистрирана търговска марка на компанията и се отнася за избрани стоки, предлагани от MCS.


Горното лого , може да се използва от бизнес партньори на MCS само за информационни цели и може да се използва при представянето на устройства, произведени от MCS Group. . Използвайте съответната цветова схема и пропорциите за логото, максимално допустимите размери са: 134 х 48 пиксела. Знакът не трябва да се използва като основен компонент в хедъра на уебсайт нито като основен компонент на уебсайт оформление.


Логото на Master Climate Solutions показано долу е търговска марка на MCS Group, чиито членове са: Dantherm Sp. z o.o., Dantherm S.p.A.Логото показао горе, може да се използва от бизнес партньори на MCS само за информационни цели и трябва да се използва за обозначаване на производителя на устройствата - Master Group. Използвайте съответната цветова схема и пропорциите за логото, максимално допустимите размери са: 134 х 48 пиксела. Знакът не трябва да се използва като основен компонент в хедъра на уебсайт нито като основен компонент на уебсайт оформление.


II. Използване на фотографии, публикации, дизайн и т.н. с цел

използването им на интернет страниците на бизнес партньори.


  1. MCS представлява едноличнен собственик по законите за авторските права на всички материали, пуснати на сайта на mcsworld.com и в рамките на "masterheaters" домейни, които включват, наред с други неща: Дизайнът уеб страница, снимки, статии, инструкции, ръководства, каталози, диаграми, описания и т.н. Неоторизирано копиране, сканиране и разпространение на тези материали представлява нарушение на авторското право.
  2. MCS позволява на своите бизнес партньори да използват маркетинговите материали на свои собствени уеб сайтове, при условие че тези материали се изтеглят от "Partner Zone" - папка: Изтегляне Съдържание, разположено на интернет страницата на mcsworld.com. Достъпът до тези файлове е защитена с парола.
  3. Получаването на паролата за достъп до "Зона за партньори" от MCS е равносилно на получаване на разрешение за използване на всички маркетингови материали, съдържащи се в него.
  4. Всички фотографии и всички изображения, които могат да бъдат намерени в папка: Изтегляне Съдържание в "Зона за партньори" може да се използват единствено за целите на предоставяне на адекватна информация на клиентите относно продуктите на MCS Company.
  5. Бизнес партньорите на MCS не са получили разрешение за прехвърляне на маркетингови материали на трети лица без предварителното писмено съгласие на MCS.
  6. Рекламните материали и предмети, защитени с авторски права от MCS могат да бъдат поставени от MCS на бизнес партньори за използването им на собствени сайтове, при условие, че се добави активна връзка към оригиналниата страница за изтегляне и се добави следната бележка: "Статията се предоставя със съгласието на Master Climate Solutions"
  7. Рекламните клипове, притежавани от MCS по силата на авторското право, могат да бъдат използвани за насърчаване търсенето на продукти, предлагани от MCS при условие, че източникът на записа е даден (линк към страницата MCS или директен линк към официалната страница и профила MCS YouTube).
  8. Копиране на уебсайта MCS изцяло или на части от него е забранено.
  9. MCS има право да оттегли дадените права на партньорите, във всеки един момент във времето, с препратка към бизнес партньори, които нарушават тези правила. Тези бизнес партньори са длъжни незабавно да се премахнат всички маркетингови материали за управление и контрол, използвани от тях до този момент.
  10. Субекти, които са приключили своето сътрудничество с MCS автоматично губят всички права, описани тук, в точки 2-7 от Правилника.


Моля, свържете се с нас, ако възникнат някакви съмнения по отношение на описаните правила, както и ако ви е необходимо писменото ни разрешение да използвате маркетинговите материали.

Dantherm Sp. z o. o.

e-mail: sekretariat@dantherm.com

phone: +48 61 654 40 00

Данните, описанията и снимките са само за индикация и абсолютно не са задължителни.

Компанията си запазва правото да променя или да ги подобрява, без предизвестие.