Охлаждане и климатизация

Ръководството е за всички клиенти, които използват или искат да използват охладители и климатици. Включва съвети и препоръки кое устройство да изберат и защо.
  • Охладители Master

    Охладители Master

    Охладителите Master охлаждат въздуха, като използват простият и естествен процес на изпаряване на водата. Водата, която се изпомпва от резервоара чрез помпата овлажнява голям целулозен филтър, през който с помощта на високоефективен вентилатор се нагнетява въздух.