ОХЛАЖДАНЕ

Master предлага както изпарителни охладители, така и компресорни климатици. Те могат да бъдат използвани в дома и офиса, както и в индустрията.
 • Преносими охладители

  Преносими охладители

  Био охладителите Master охлаждат въздуха, като използват простият и естествен процес на изпаряване на водата. Водата, която се помпа от резервоара чрез помпата овлажнява голям целулозен филтър, през който с помощта на високоефективен вентилатор по същото време се нагнетява въздух. Изпаряващата се от повърхността на филтъра вода намалява неговата температура с няколко градуса, благодарение на което в помещението се доставя хладен, свеж въздух.

 • Стационарни охладители

  Стационарни охладители

  Спестяващи и екологосъобразни изпарителни охладители идеално контролират климата в големи сгради. Благодарение на избора на оптимална температура и влажност те създават комфортни условия вътре в помещението.

 • Мобилният климатик MASTER AC 24

  Мобилният климатик MASTER AC 24

  Мобилният климатик АС 24 е разработен основно за осигуряване на климатизация във временни или транс- портируеми сгради, палатки и шатри. АС 24 е предназ- начен за поставяне отвън и работи чрез рециркулация на въздуха от помещението.