Конструкция на кондензационен изсушител

Пазарът на кондензационни изсушители включва множество устройства, които се различават по конструкция и приложение. Въпреки това, основният принцип на работа е един и същ.

Съществуват няколко вида кондензационни изсушители, в зависимост от тяхната конструкция:

a) вид на компресора::
бутален компресор,
центробежен компресор,,

b) метод на размразяване::
с горещ газ,
чрез изключване на компресора,
чрез изключване на компресора и вентилатора,

c) приложения:
домакинство,
плувен басейн,
професионални,

d) тип на клапана:
капилярeн,
термостатичен разширителен клапан,

e) вид на вентилатора:
аксиален ,
радиален ,

f) вида на топлообменника:
ламели,
серпентина,

g) вид на корпуса:
метал,
метал и пластмаса,
пластмаса.
Пример за кондензационен изсушител е MASTER DH 42 , който се състои от следното:

охлаждащ компресор със следните елементи:
центробежен компресор (1), топлообменник от фини пластини (2), капиляри(3), филтър (4),
електромагнитен клапан(5), медни тръби (6)
аксиален вентилатор (7),
поплавък с електронен контрол (8),
резервоар за конденза (9),
въздушен филтър(10),
електрическа система.