Селско стопанство

Отопление
на животновъдни
помещения
Отопление
на оранжерии
Отопление
на складови
помещения
Изсушаване
на зърнени
култури

Работата в селското стопанство е свързана с определени условия. Следователно оборудването трябва да отговаря на определени изисквания. Уредите използвани в животновъдството и съхранението на зърнени култури, обикновено събират повече мръсотия и прах. Също така са изложени на токсични газове, включително амоняк (това най-вече се отнася за помещенията с добитък). Селскостопанската индустрия също използва много повече почистващи препарати и дезинфектанти в тези съоръжения. Всички от споменатите по-горе фактори имат отрицателно въздействие върху уредите, тъй като ускоряват корозията.

Здравата конструкция и висококачествените компоненти на уредите Master, позволяват дългогодишното им използване в селското стопанство, а също така осигуряват подходящи условия дори и в най-взискателната среда.

Продукти


Бързата инсталация, ниските експлоатационни разходи, както и високата ефективност, правят мобилните отоплители идеално решение за складовите постройки и постройките за животни. Те също така се представят чудесно при сушенето на зеленчуци и зърно.

Стационарните отоплители обикновено се използват в големи помещения. Високият капацитет и големия въздушен поток позволяват бързото затопляне, например в постройките за животни. Много такива устройства са налични във версия за окачване.

Добрата вентилация и правилните условия са много важен фактор за зърнените култури и животновъдството. Master изсушителите и вентилаторите, позволяват да се поддържа необходимата влажност и да се гарантира правилната циркулация на въздуха.

През летния сезон е много важно системата за охлаждане в животновъдните помещения да е ефективна и ефикасна. MSC предлага професионални решения, базирани на системи за изпарение, които могат да бъдат използвани в големи помещения.

Приложения


Отопление на помещения
за животни
Размразяване на селскостопанска
техника
Изсушаване на зърнени
култури

Вентилация на складови
помещения
Отопление
на оранжерии
Охлаждане на помещения
за животни

Консултации


Открийте дилър във вашия район, за да получите допълнителна информация за продуктите и техните приложения.

Вижте и други решения за бизнеса

Строителство
Производство и логистика
Работилници и гаражи
Земеделие
Събития и военни
Аварии