Защо да изберем отоплител Master?


Спестявате пари

Отоплителите Master работят веднага след включването им към захранването: няма нужда от монтаж

Избирате своята енергия

Изберете най-евтиния и най-чист източник на енергия, в зависимост от вашите нужди: газ, дизел, електричество

Използвате един
отоплител на различни места

Отоплителите Master са преносими

Опазвате околната среда

Високоефективният горивен процес намалява замърсяването на околната среда

Отоплявате само там, където е необходимо

Отоплителите Master са подходящи за отопление на малки и големи помещения

Намалявате инвести-
циите като заплащате само толкова енергия, колкото използвате

Винаги съществува възможност за поставяне на допълнителни отоплители Master

Отоплявате само тогава, когато е необходимо

Отоплителите Master загряват много бързо

Запазвате своята
инвестиция

Отоплителите Master имат дълъг живот, ремонтират се лесно, а резервните ми части са налични за период от 10 години

Ограничавате прегря-
ването и разходите

Отоплителите Master могат да се контролират от дистанционен термостатЗащо да изберете изсушител Master?


Спестете време

Изсушителят MASTER ще съкрати времето на много ремонти и строителни работи

Намалете инвестиционните разходи

Можете да изберете ефективност която отговаря на Вашите нужди

Изберете най-доброто решение

Предложенията за изсушители MASTER съдържа уреди както за работа в индустрията, на строителната площадка, в офиса или у дома

Използвайте един уред на много места


Машините MASTER са преносими

Запазете здрава
околната среда

Изсушителите MASTER предотвратяват образуването на вредните мухъл и плесен

Намалява инвестиционните разходи

Уредите MASTER са енергийно
ефективни

Пазете околната среда

Изсушителите MASTER използват благоприятен за околната среда хладилен агент

Пазете своята
собственост

Изсушителите MASTER предотвратяват щети, причинени от влагата в сградите и стоките съхранявани в тях

Спестявате пари

Процеса на сушене с изсушители е много по-ефективен и по-евтин в сравнение с традиционните методи, при които едновременно се отоплява и вентилира помещениятаЗащо си струва да изберем охладители?


Използвайте един
охладител в различни места

Охладителите MASTER са преносими

Подобряват микроклимата

Охладителите MASTER осигуряват добри условия за работа

Почистват въздуха

Охладителите MASTER помагат за почистването на въздуха

Предпазват околната
среда

Охладителите MASTER работят с екологосъобразен охлаждащ агент или изобщо не използват такъв

Лесни за обслужване

Охладителите MASTER са лесни за поддръжка

Подобряват условията на работа

Охладителит MASTER поддържат температурата и влажността на нужното ниво

Био охладителите master не причиняват
заболявания от
бактерията legionellа